Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật bao gồm các nội dung gì?

Orgavil tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập đến trang web hoặc phản hồi với các quảng cáo tương tác trực tuyến của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này được dùng để phác thảo thông tin Orgavil sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng lượng thông tin đó. Chính sách này cũng sẽ hướng dẫn bạn những điều cần làm trong trường hợp bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị thu thập hoặc chia sẻ khi bạn truy cập vào trang web của Orgavil hay phản hồi với các quảng cáo tương tác trực tuyến của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Orgavil sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn (bao gồm, tên, địa chỉ, số điện thoại, hay địa chỉ thư điện tử) trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, trong trường hợp không gặp bất kỳ giới hạn nào, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn thực hiện hành vi mua hàng, tham gia cuộc thi hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng; điền thông tin vào bảng câu hỏi; đăng ký trả lời khảo sát hoặc tương tác với chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân không có nghĩa là tên, chức danh, địa chỉ doanh nghiệp hoặc số điện thoại của nhân viên trực thuộc tổ chức hoặc chính tổ chức đó.

Khi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, bạn sẽ được hỏi về việc có muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi trong tương lai hay không, chẳng hạn như bản tin, thư điện thử hoặc các thông tin khác. Bạn có thể chọn không tiếp nhận thông báo này vào thời điểm chúng tôi yêu cầu thông tin; bạn cũng có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối trang thư điện tử gửi đến bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp vào đây nếu muốn xoá tên khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn thông tin nhận dạng cá nhân của mình bị thu thập, xin vui lòng đừng gửi cho chúng tôi. Nếu bạn đã gửi thông tin này và muốn chúng tôi xoá khỏi hồ sơ của mình, hãy nhấp vào đây để cung cấp địa chỉ thư điện tử cho chúng tôi.

Ngoài việc cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc thông tin bạn yêu cầu, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn còn được sử dụng để giúp chúng tôi theo dõi cách bạn sử dụng trang web cũng như sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp với thông tin chúng tôi thu thập riêng, bao gồm thông tin bạn đã cung cấp cho các tổ chức khác cũng như các thông tin công khai. Tất cả những thông tin này sẽ giúp chúng tôi trong việc cải thiện thiết kế cho sản phẩm, trang web và các mẫu quảng cáo. Để làm được việc này, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty đối tác đang làm việc cho chúng tôi.

Thông tin này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp các dịch vụ hoặc quản lý hoạt động thay mặt cho Orgavil (chẳng hạn, trong trường hợp luật hiện hành cho phép, uỷ quyền thẻ tín dụng và giao dịch séc (nếu có), rút thăm trúng thưởng, khuyến mãi và các cuộc thi).

Thông tin bạn gửi đến cho một hoặc nhiều trang web thuộc thương hiệu Orgavil có thể được chia sẻ với các trang web khác thuộc thương hiệu Orgavil hoặc với các thành viên thuộc thương hiệu Orgavil cho bất kỳ và tất cả các mục đích được miêu tả trong đoạn này.

Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ với các đơn vị cung cấp dịch vụ như trữ sản phẩm trong kho, thực hiện đơn đặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ lưu trữ. Những công ty liên quan đều cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn theo cách chúng tôi yêu cầu và có những thủ tục cần thiết để bảo vệ thông tin của bạn.

Orgavil có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân chi tiết nếu đó là việc làm cần thiết, tuân thủ pháp luật hoặc để bảo vệ sự an toàn của công ty trước công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân với các công ty và tổ chức khác để quản lý rủi ro của dịch vụ thanh toán nhằm giảm những thiệt hại do giao dịch giả mạo gây ra.

Nếu chúng tôi có dự định chia sẻ thông tin của bạn với công ty không thuộc liên kết, ngoài những việc đã được nêu trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trước và để bạn có cơ hội xoá thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Orgavil không cố ý mời gọi hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (bao gồm, tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ thư điện tử) của các cá nhân dưới mười ba tuổi. Khi thấy thích hợp, Orgavil sẽ hướng dẫn một cách chi tiết cho trẻ em để không thông tin đó đến trang web hoặc các mẫu quảng cáo của chúng tôi. Trong trường hợp trẻ đã gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ hãy nhấp vào đây để cung cấp địa chỉ thư điện tử cho chúng tôi nếu họ muốn xoá thông tin ra khỏi hồ sơ của chúng tôi. Orgavil sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để xoá những thông tin đó ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và không dùng những thông tin đó cho mọi mục đích nào (ngoại trừ khi cần thiết để bảo vệ sự an toàn của trẻ hoặc của cá nhân khác hoặc theo yêu cầu của pháp luật).

Các trang web được liên kết

Các trang của Orgavil có thể chứa liên kết đến các trang khác. Chính sách bảo mật tại các trang khác có thể khác với chính sách này. Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các trang được liên kết với hoặc được khung dữ liệu với trang của Orgavil, hoặc khi bạn rời khỏi các trang của Orgavil để đến các trang web đó và tìm hiểu thông tin cũng như chính sách bảo mật trên trang. Orgavil không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chính sách hoặc thủ tục nào như vậy.

Thu thập thông tin tự động không phải thông tin nhận dạng cá nhân

Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn mà không phải là thông tin nhận dạng cá nhân. Ví dụ cho hình thức thông tin đó bao gồm loại trình duyệt Internet bạn đang sử dụng, loại hệ điều hành máy tính bạn đang sử dụng, và tên miền của trang bạn đã liên kết đến trang web hoặc mẫu quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những thông tin này trên cơ sở tổng hợp nhằm mục đích hiểu rõ hơn về sở thích của khách hàng để từ đó cải thiện doanh nghiệp cũng như trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có thể đặt tự động trên ổ cứng máy tính của bạn

Khi bạn xem một trong những trang hoặc mẫu quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ một vài thông tin trên máy tính của bạn. Ví dụ, những thông tin này có thể ở dạng “Cookie” hoặc các tệp tương tự mà cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web hoặc mẫu quảng cáo của mình để phù hợp với sở thích và tuỳ chọn của bạn hơn. Với hầu hết các trình duyệt Internet, bạn có thể xoá Cookies khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn tất cả các cookies, hoặc nhận cảnh báo trước khi cookies được lưu trữ. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc màn hình trợ giúp để tìm hiểu thêm về các chức năng này. Xin lưu ý rằng việc xoá hoặc chặn cookies có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng đầy đủ chức năng trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể cần tải các ứng dụng hoặc điều chỉnh cài đặt bảo mật để truy cập vào một số hoặc toàn bộ thông tin trên một hoặc nhiều trang web của Orgavil.

Cách bảo mật thông tin của bạn

Orgavil sử dụng kỹ thuật bảo mật đạt chuẩn ngành để giúp bảo vệ thông tin của bạn khỏi tình trạng bị lấy mất, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi thông tin thu thập được tại trang của Orgavil. Khi bạn truyền tải thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin đó sẽ được lưu trữ tại các máy chủ mà Orgavil đã cố gắng bảo vệ khỏi việc xâm nhập hoặc truy cập trái phép. Tất nhiên, các trang của Orgavil không thể và không chịu trách nhiệm cho các hành vi truy cập trái phép vào thông tin mà tin tặc đã thực hiện thông qua các hình thức bất hợp pháp. Thông tin được gửi đến trang này có thể được lưu trữ bên ngoài Việt Nam.

Chịu trách nhiệm liên hệ

Trong trường hợp bạn đã gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang hoặc mẫu quảng cáo tương tác trực tuyến của Orgavil, và mong muốn được thay đổi, điều chỉnh hoặc xoá thông tin khỏi hồ sơ của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ thư điện tử của bạn, để chúng tôi có thể tiến hành những thay đổi phù hợp hoặc xoá thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

Cách cập nhật hoặc thay đổi thông tin của bạn

Vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn cập nhật hoặc thay đổi thông tin của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đây để gửi thư điện tử cho chúng tôi. Trong trường hợp đã nhận được thư điện tử và bạn mong muốn không tiếp tục nhận thư nữa trong thời gian tới, vui lòng nhấp vào liên kết từ chối ở cuối thư điện tử. Nếu bạn muốn xoá thông tin hỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và bạn chưa nhận được email, vui lòng nhấp vào đây để tiến hành.

Sửa đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này và do đó bạn nên định kỳ truy cập vào trang để chắc chắn rằng bạn đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật gần nhất của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này đã được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 29 tháng 03 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2020.